కింగ్ ఫిషర్ బీర్ల కోసం కేసీఆర్ కు మొర!!

Karimnagar:

రాయికల్ మండలం మూటపల్లి గ్రామంలోని బ్యాలెట్ బాక్స్ లోంచి బయటపడ్డ ఉత్తరం.