ఐపీఎస్ సీనియర్ అధికారి కుమార్ విశ్వజీత్ ఏపీ ఏసీబీ డైరెక్టర్ జనరల్ గా బాధ్యతలు చేపట్టారు